Retouching - www.vassgard.com

After

(Bilde fra ca. 1960, ca 3x4cm, scannet inn, retusjert og fargelagt.)